หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    สินค้าและบริการ    เครือข่ายลูกค้า    ร่วมธุรกิจกับเรา    ติดต่อเรา    สมัครงาน


 
ตราสัญลักษณ์

     
รูปลูกโลกสีเขียว หมายถึง โลกที่สะอาดบริสุทธ์ ปราศจากมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     
รูปหยดน้ำ 2 สาย วนเป็นวงกลม หมายถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว มี 2 สถานะ
คือเปลี่ยนสถานะเป็นได้ทั้งของเหลวและก๊าซ ล้อมรอบลูกโลก แทนการป้องกันโลก
เนื่องจากเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่ทำร้ายโลก และมีลักษณะเหมือนหูฟัง หมายถึง รับฟัง
และมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ไปข้างหน้า ส่วนสีเขียวเข้ม หมายถึง พลังงานสะอาด ไม่เกิดมลพิษ
 
     
         
รูปเปลวไฟสีแดง เปรียบเหมือนไม้ตรี หมายถึง พลังงานอันร้อนแรงที่พร้อมจะให้แก่มวลมนุษย์  

 
บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด   โทรศัพท์ 0 2272 3322   โทรสาร 0 2272 0655   E-mail : info@worldgas.co.th    worldgas